Nếu về thành phố vinh thì nhơ ghé qua cửa hàng cháo lươn nhé các bạn. phục vụ 24h