Ngày 5/2, Thư viện tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý I năm 2010.Trong năm 2009, Thư viện tỉnh đã phục vụ 281.532 lượt bạn đọc với nhiều hình thức trong và ngoài thư viện như: phục vụ tại chỗ, phục vụ lưu động, trưng bày, triển lãm, phục vụ qua hệ thống thư viện điện tử; tăng cường sách, báo phục vụ cho công nhân ở các khu công nghiệp; phục vụ sách báo cho các em thiếu nhi trong dịp hè... <o></o>
Năm 2010, Thư viện tỉnh dự kiến xây dựng và kiện toàn bộ máy nhân sự mới theo đề án tổ chức và hoạt động của Thư viện tỉnh giai đoạn 2010-2012 và giai đoạn 2013-2015 nhằm bảo đảm cho bộ máy vận hành và hoạt động hiệu quả. Đồng thời tiếp tục triển khai đề án phát triển thư viện tỉnh có mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng với 400 triệu sách, tài trợ cho các đơn vị thư viện cơ sở và nhiều cơ sở vật chất khác.<o></o>
<o> </o>
Theo BRVT<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: