(Cinet) - 3 tháng đầu năm 2010 vừa qua, Thư viện tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu đã bổ sung 2.512 bản sách các loại để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.<meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'>
<meta content='Word.Document' name='ProgId'>
<meta content='Microsoft Word 11' name='Generator'>
<meta content='Microsoft Word 11' name='Originator'>
<link href='file:///C:\DOCUME~1\taituan\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip _filelist.xml' rel='File-List'><o:smarttagtype name='country-region' namespaceuri='urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags'></o:smarttagtype><o:smarttagtype name='place' namespaceuri='urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags'></o:smarttagtype>
Đây là một trong những kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ ban đọc của Thư viện Bà Rịa- Vũng tàu, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn độc, đặc biệt là chuẩn bị cho các em học sinh có nguồn tư liệu ôn tập trong mùa thi năm 2010.<o></o>
Bên cạnh nguồn sách mới bổ sung, Thư viện tỉnh còn tiếp nhận các nguồn tài liệu phong phú của các nhà sách, nhà xuất bản trong và ngoài nước như: NXB Quân đội Nhân dân, NXB Trẻ, Quỹ sách châu Á, Tổ chức The British Coucil, Quỹ phát triển văn hóa Việt <st1:country-region w:st='on'><st1lace w:st='on'>Nam</st1lace></st1:country-region> – Thụy Điển... Với nguồn sách, báo, tài liệu phong phú, trong ba tháng đầu năm 2010, Thư viện tỉnh đã thu hút 40.125 lượt bạn đọc.TH<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: