(Cinet) - Vừa qua, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã tổng kết các hoạt động trên điạ bàn tỉnh trong Quý I/2010, báo cáo Sở VH,TT&DL Ninh Thuận. Ảnh minh hoạ
<o></o>
Theo đó, từ thang 1- 3/2010, Thư viện đã phục vụ 122 buổi, trong đó phục vụ lưu động 05 buổi/ 01 đơn vị, phục vụ 16.014 lượt bạn đọc với 52.923 lượt tài liệu; tiếp tục thí điểm phục vụ 102 lượt tra cứu trên internet. Cấp mới 235 thẻ bạn đọc, luân chuyển 6.109 tên/6.201 bản sách báo cho 41 cơ sở trong tỉnh đạt 62,2 % kế hoạch năm 2010. Phối hợp với Hội Nhà Báo tỉnh tổ chức Hội Báo Xuân Canh Dần. Bổ sung 126 tên/680 bản sách, 180 tên (loại) báo, tạp chí với 2.395 bản, 05 tên/ 11 đĩa CD_ROM, 02 tên/02 bản tài liệu lưu chiểu, bổ sung CSDL toàn văn từ mạng internet 40 tin, bài/2.520 KB, trong đó có 13tin bài/1.756 KB thuộc thông tin địa chí và 29 bạn đọc tặng 77 tên /90 bản sách qua phong trào “ góp 01 quyển sách để đọc nhiều quyển”. Phát hành 01 số/300 bản Tập san Bút Non Số Xuân Canh Dần của Câu lạc bộ bạn đọc thiếu nhi. Biên soạn 06 thư mục/638 tên tài liệu mới và chuyên đề. Trưng bày 21 lần/734 tên/792 bản tài liệu mới và chuyên đề. <o></o>

Công tác Thư viện cơ sở: Thư viện các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tốt các buổi phục vụ bạn đọc với nhiều loại báo, tạp chí Xuân và báo, tạp chí chủ đề kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010). Các thư viện đã tổ chức cấp mới 285 thẻ bạn đọc, tổ chức phục vụ 18.363 lượt bạn đọc với 72.667 lượt tài liệu.<o></o>
<o> </o>
HH<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: