(Cinet) - Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lĩnh hội những kiến thức cơ bản về việc ứng dụng khung phân loại thập phân DDC (ấn bản rút gọn 14) trong công tác xử lý tài liệu. Thực hiện chỉ đạo của Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam về việc áp dụng chuẩn nghiệp vụ trong hệ thống thư viện Việt Nam, 26/3 vừa qua, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn về áp dụng khung phân loại thập phân DDC (ấn bản rút gọn 14) trong công tác xử lý tài liệu. <o></o>
Tham dự lớp tập huấn gồm có 20 cán bộ chuyên môn của Thư viện Bắc Giang. Tại đây, các học viên đã được ông Nguyễn Trọng Phượng, Trưởng phòng Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ Thư viện Quốc gia Việt Nam truyền đạt, hướng dẫn những kiến thức cơ bản trong việc ứng dụng khung phân loại thập phân DDC (ấn bản rút gọn 14) trong công tác xử lý tài liệu. <o></o>
<o> </o>
K.A (tin từ BG)<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: