(Cinet) – Hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những tháng đầu năm vừa qua, được đánh giá đạt hiệu quả cao. Ảnh minh hoạ
<o></o>
Vừa qua, Thư viện tỉnh Bắc Kạn đã tổng kết hoạt động trong quý I/2010. Theo đó, Hệ thống tư viện tỉnh đã phát huy khá tốt vai trò của mình trong công tác nâng cao nhu cầu học, đọc của bạn đọc. <o></o>

Các hoạt động tiêu biểu trong thời gian qua gồm: Thường xuyên mở cửa phòng đọc phục vụ 671 lượt độc giả với 2.204 lươợt sách báo; cấp mới 20 thẻ độc giả; Tổ chức tốt hoạt động trưng bày giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng 03/2 và kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.<o></o>
Ngoài ra, Thư viện tỉnh cũng tổ chức thành công 02 cuộc triển lãm báo Xuân tại Trung tâm Văn hoá tỉnh và Hội xuân Ba Bể gồm 120 loại báo, tạp chí của Trung ương và 62 tờ báo xuân của các tỉnh, thành phố trong cả nước, 200 loại báo, tạp chí, tập san của tỉnh đã thu hút trên 500 lượt người đến xem và đọc; Hoàn thành việc bàn giao sách bổ sung năm 2009 từ nguồn vốn thuộc CTMT quốc gia về văn hoá cho 08 huyện, thị xã. Đồng thời tiếp nhận và giao sách tài trợ thuộc nguồn vốn CTMT quốc gia về Văn hoá do Vụ Thư viện cấp cho 06 huyện.


TH<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: