Theo định kỳ đội thông tin (Thư viện tỉnh), tổ chức phục vụ lưu động định kỳ từ 7 đến 10 ngày/tháng/đợt, phục vụ từ 5 đến 10 thư viện. Mỗi đợt phục vụ lưu động 2.000 bản sách các loại (trong đó sách thiếu nhi chiếm 70%). <meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'>
<meta content='Word.Document' name='ProgId'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Generator'>
<meta content='Microsoft Word 12' name='Originator'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_filelist.xml' rel='File-List'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_editdata.mso' rel='Edit-Time-Data'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_themedata.thmx' rel='themeData'>
<link href='file:///C:\Users\LETAIT~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_colorschememapping.xml' rel='colorSchemeMapping'>
<o></o>
Được biết, kho sách lưu động của Thư viện tỉnh hiện có 70.000 bản sách, 12 loại báo, tạp chí; hàng năm bổ sung từ 5.000 - 7.000 bản sách. Tài liệu tại kho lưu động được xử lý nghiệp vụ và quản lý mượn, trả theo qui trình lưu thông của chương trình Ilib rất nhanh chóng, tiện lợi, chính xác.

Ngoài ra, mới đây, Thư viện tỉnh đã ký kết hợp đồng trách nhiệm với các thư viện huyện, thư viện cấp xã và các đơn vị khác (như Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ đội Biên Phòng, thư viện trường học…) định kỳ luân chuyển 2 tháng/lần; mỗi lần từ 200 - 300 bản sách cho mỗi đơn vị.

Theo BRVT<o></o>
<o> </o>

Theo cinet.vn

View more random threads: