4 tháng đầu năm, thư viện huyện Kim Bôi Hòa Bình đã duy trì mở cửa được 48 buổi phục vụ 600 lượt bạn đọc. Có 217 thẻ đọc thường xuyên trong đó có 129 thẻ thiếu nhi và 88 thẻ người lớn. Thư viện đã đầu tư 30 triệu đồng trang bị thêm các loại sách, tạp chí làm đa dạng chủng loại sách, báo, củng cố và làm phong phú kho sách, thu hút lượng độc giả, nâng tổng số sách hiện có trong thư viện lên 9.915 bản. <o></o>
Bên cạnh hoạt động mở cửa phục vụ bạn đọc, thư viện huyện còn tăng cường luân chuyển 216 lượt sách xuống cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống 28 tủ sách pháp luật và 26 điểm bưu điện văn hoá các xã, thị trấn thường xuyên mở cửa, đón hàng nghìn lượt bạn đọc. Ngoài ra, 20 tủ sách các loại của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tủ sách pháp luật tại cơ sở cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân đến nghiên cứu, tìm hiểu.

Theo HB

Theo cinet.vn

View more random threads: