Với mong muốn mở rộng nhóm đối tượng độc giả và nâng cao văn hoá đọc cho người dân, thời gian qua, Thư viện tỉnh Sơn La liên tục bổ sung đầu sách mới, tổ chức phục vụ tốt để thu hút bạn đọc đến với các thư viện, tạo thói quen đọc sách trong nhân dân. Hiện nay, hệ thống hoạt động của Thư viện tỉnh bao gồm Thư viện tỉnh và 11 thư viện huyện, Thành phố, 165 điểm bưu điện- văn hóa xã, 65 thư viện - tủ sách xã, hợp tác xã, 203 tủ sách pháp luật và 11 thư viện - tủ sách đồn biên phòng. Thư viện tỉnh đã thành lập Kho sách luân chuyển gồm 3,5 vạn bản sách thường xuyên luân chuyển đến các điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách và thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.

Khó khăn nhất hiện nay là trụ sở chính, cơ sở vật chất của Thư viện tỉnh cũng như hệ thống thư viện các địa phương còn quá chật hẹp, chưa có đủ trang thiết bị để mở phòng đọc; hầu hết bạn đọc chưa được tra cứu tại chỗ, phải mượn sách mang về. Khắc phục vấn đề này, Thư viện tỉnh duy trì nền nếp mở cửa phục vụ bạn đọc 6 ngày trong tuần (cả ngày thứ 7).

Riêng trong năm 2009, Thư viện tỉnh đã cấp 4.175 thẻ đọc cho bạn đọc, tăng 125 thẻ so với năm 2008. Hệ thống thư viện trong toàn tỉnh phục vụ gần 300.000 lượt bạn đọc với 500.000 lượt sách báo luân chuyển, những con số trên đã phản ánh chiều hướng đi lên tích cực của văn hoá đọc trong nhân dân.

Song song với việc mở cửa phục vụ bạn đọc hàng ngày, Thư viện tỉnh còn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức trưng bày sách báo, tạp chí phục vụ các ngày kỷ niệm lịch sử, các chuyên đề về kinh tế - văn hoá – xã hội, tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Luật phòng cháy chữa cháy”; cuộc thi kể chuyện sách về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Theo chân Bác”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên nhi đồng”... tạo nên phong trào đọc sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình mở chuyên mục “Sách-báo với cuộc sống”, định kỳ 1 chuyên mục/tháng phối hợp với báo Sơn La duy trì mục giới thiệu sách với bạn đọc.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ độc giả, thư viện tỉnh đã bắt đầu áp dụng mô hình xây dựng thư viện điện tử - thư viện kỹ thuật số; xây dựng cơ sở dữ liệu sách mới, số hóa tài liệu địa chí có trong kho, tạo thuận tiện và nhanh chóng cho bạn đọc khi tra cứu tài liệu. Hiện nay, đã xây dựng 48.834 cơ sở dữ liệu sách báo bao gồm: địa chí 2.534 dữ liệu; bài báo về Sơn La 13.302 dữ liệu và 32.998 dữ liệu sách, báo về tất cả các lĩnh vực.

Góp phần đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động thư viện, tạo phong trào đọc sôi nổi, nâng cao văn hoá đọc cho nhân dân, thời gian tới Thư viện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ ở thư viện các huyện, thành phố để mở rộng đối tượng độc giả; đổi mới nội dung và hình thức công tác tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về sách; ứng dụng và phát huy, khai thác hiệu quả Thư viện điện tử... <o></o>
<o> </o>
Theo SL<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: