(Cinet) - Trong năm 2010, hoạt động Thư viện trong toàn tỉnh Hà Giang đã đạt được thành tích đáng khích lệ: Xây dựng phong trào đọc sách được đổi mới nhằm từng bước nâng cao phong trào đọc sách trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; công tác phục vụ bạn đọc được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với các đối tượng độc giả; công tác luân chuyển sách tới các tủ sách cơ sở được trú trọng… <strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><em style='mso-bidi-font-style: normal'>Về công tác bổ sung vốn tài liệu: [/I][/B]Xác định vai trò quan trọng của vốn tài liệu trong việc phát triển sự nghiệp thư viện, trong những năm qua, Thư viện tỉnh Hà Giang đã đặt công tác bổ sung vốn tài liệu làm nhiệm vụ trọng tâm, ngoài việc bổ sung theo đúng quy định của Nhà nước, Thư viện tỉnh bổ sung sách phù hợp với nhu cầu đọc của độc giả trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2010, hệ thống Thư viện công cộng tỉnh đã bổ sung được 16.117cuốn sách mới, trong đó: Bổ sung sách cho Thư viện tỉnh là 6.267cuốn; sách Chương trình mục tiêu quốc gia cho Thư viện huyện là 5.680 cuốn; sách biếu tặng là 4.170 cuốn. <o></o>
<strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><em style='mso-bidi-font-style: normal'>Công tác chuyên môn nghiệp vụ và hướng dẫn phong trào[/I][/B] được Thư viện tỉnh thường xuyên quan tâm. Năm 2010, thực hiện chỉ đạo về chuyên môn của Thư viện Quốc gia Việt Nam về việc thay đổi khung phân loại mới, Thư viện tỉnh đã cử cán bộ tham dự lớp tập huấn xử lý tài liệu theo khung phân loại DDC nâng cao, giám sát và hỗ trợ cho cán bộ Thư viện huyện triển khai hồi cố kho sách Thư viện huyện theo đúng yêu cầu chuyên môn. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thư viện tỉnh còn cử cán bộ tham gia giảng dạy công tác Thư viện cho sinh viên lớp Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tủ sách cơ sở.<o></o>
<strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><em style='mso-bidi-font-style: normal'>Công tác luân chuyển sách[/I][/B]<strong style='mso-bidi-font-weight: normal'> [/B]được duy trì đều đặn. Trong năm 2010, đã luân chuyển được 20 điểm với tổng số sách được luân chuyển là 8219 cuốn (khối các cơ quan 3 điểm; trường học 6 điểm; các đồn Biên phòng 6 điểm; Thư viện huyện và xã 4 điểm; tại Thư viện tỉnh 1 điểm).<o></o>
<strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><em style='mso-bidi-font-style: normal'>Công tác xây dựng tủ sách cơ sở[/I][/B] thường xuyên được quan tâm. Năm 2010, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Thư viện tỉnh Hà Giang đã bổ sung và lựa chọn từ nguồn sách biếu tặng đã xây dựng được 17 tủ sách cơ sở, trị giá trên 150 triệu đồng, nâng số tủ sách cơ sở lên 63 tủ sách. <o></o>
<strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><em style='mso-bidi-font-style: normal'>Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc[/I][/B] có nhiều đổi mới nhằm thu hút bạn đọc đến Thư viện, các phòng chức năng Thư viện đã tổ chức tốt việc tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chuyên đề; tổ chức tốt phong trào đọc sách thông qua các hoạt động như: Tổ chức Đêm thơ, nhạc “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Dần” tại Thư viện tỉnh cho độc giả; trưng bày và phục vụ báo xuân trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần tại Trung tâm Văn hoá huyện Hoàng Su Phì; trưng bày triển lãm sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Bổ sung mới 92 cuốn sách mới và chọn lọc trong kho các sách có nội dung về Thăng Long- Hà Nội để giới thiệu trong chuyên đề “Thăng Long - Hà Nội” bằng hình thức trưng bày giới thiệu tại Thư viện tỉnh. <o></o>
Cũng trong năm 2010, Thư viện tổ chức cấp thẻ tại cơ sở và phục vụ, luân chuyển tại các trường. Tổng bạn đọc đăng ký thẻ tại Thư viện tỉnh là 1.577 thẻ. Tổng số lượt độc giả đến Thư viện tủ sách là 45.728 lượt (Lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh là 9.339 lượt; lượt bạn đọc tại cơ sở và đọc báo tạp chí là 36.389 lượt). Tổng số lượt sách, báo được đưa ra phục vụ là 115.093 lượt.<o></o>
<o> </o>
TH (tin từ HG)<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: