Hiện nay, sách báo về đến nông thôn chưa nhiều, đến vùng sâu vùng xa còn khó khăn hơn. Mặt khác, giá sách vẫn còn rất cao so với thu nhập của nông dân, nên việc thúc đẩy hoạt động thư viện công cộng, tủ sách cơ sở ở khu vực này (gọi chung là thư viện công cộng - TVCC), việc luân chuyển sách, báo xuống các thiết chế ấy giữ vai trò quan trọng. TVCC là dạng thư viện cung cấp tài liệu sách báo, các dịch vụ thư viện phục vụ nhân dân miễn phí. Các thư viện này chọn lọc tài liệu, sách báo phù hợp với nhu cầu của nhân dân từng địa phương, từng vùng. TVCC góp phần tích cực thu hẹp dần khoảng cách về đời sống văn hóa giữa đô thị và nông thôn, giữa những vùng kinh tế phát triển, nâng cao dần từng bước trình độ dân trí, phát triển văn hóa, giáo dục, phát triển kinh tế, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống ở nông thôn.<o></o>
Để thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, xây dựng thôn văn hóa, xã văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước không thể thiếu vai trò và sức đóng góp của TVCC. Khi cả nước phấn đấu trở thành một xã hội học tập, học tập suốt đời, việc đầu tư xây dựng và phát huy vai trò của TVCC lại càng quan trọng hơn. TVCC góp phần đắc lực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phổ biến kiến thức khoa học thường thức, các kiến thức cơ bản phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại. Mặt khác, cũng cần thấy rằng TVCC với khả năng phổ biến văn hóa tốt sẽ là vũ khí đấu tranh chống lại ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại, đẩy lùi dần các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.<o></o>
Mục tiêu của Nhà nước là làm sao để TVCC trở thành trung tâm thông tin ở nông thôn, cung cấp các tài liệu, thông tin cơ bản, toàn diện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nói chung là mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nói cách khác, TVCC là đầu mối cung cấp thông tin chính thống ở khu vực nông thôn. TVCC góp phần giáo dục văn hóa đọc, văn hóa nghe nhìn bằng cách tuyên truyền hướng dẫn đọc, xây dựng thói quen đọc sách trong dân cư, lựa chọn và đưa những sách báo tốt nhất, cần thiết nhất đối với người dân. <o></o>
Theo số liệu thống kê từ Thư viện Tổng hợp tỉnh, khoảng đầu những năm 2000, số lượng thư viện xã (TVX), tủ sách văn hóa (TSVH) trên toàn tỉnh có đến hàng trăm. Đó là thời điểm nhiều địa phương trên cả tỉnh đăng ký xây dựng Làng văn hóa. Và sự góp mặt của TVX, TSVH tạo thuận lợi cho các địa phương khi xét công nhận. Một thời gian sau, khi địa phương được công nhận danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa thì TVX, TSVH cũng rơi rụng dần, đến năm 2005, cả tỉnh còn 57 điểm thư viện, phòng đọc sách cơ sở (10 TVX, 47 TSVH), 5 năm sau nữa, con số này tụt xuống còn 5 TVX và 10 phòng đọc sách! <o></o>
Không như đường bê tông, nhà văn hóa, sân chơi thể thao, giá trị của TVCC phải mất nhiều thời gian mới thể hiện rõ giá trị của mình. Nhưng cái lợi của TVCC là điều không ai có thể nghi ngờ. Đã có nhiều chương trình đầu tư có tính chiến lược, dài hơi như: kéo điện về vùng sâu vùng xa, hỗ trợ làm đường bê tông xi măng, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch… thiết nghĩ cũng nên dành cho TVCC một chương trình như thế.<o></o>
<o> </o>
Theo BĐ<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: