(Cinet) - Bằng các hoạt động thiết thực và hiệu quả, trong những năm qua, hệ thống các tủ sách cơ sở ở Tuyên Quang đã phát huy được vai trò quan trọng của mình trong việc đưa văn hoá đọc đến với đông đảo người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, thư viên tỉnh Tuyên Quang có gần 140.000 đầu sách các loại, 5 thư viện huyện, 102 tủ sách cơ sở, trong đó có 97 tủ sách được đầu tư xây dựng trong nhà văn hoá xã, 115 tủ sách điểm Bưu điện văn hoá xã, hơn 400 tủ sách pháp luật, tạo nên mạng lưới thư viện, tủ sách rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. <o></o>
Hàng năm, Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm đến việc xây dựng những tủ sách xã điểm, trang bị mỗi tủ sách hơn 200 bản sách các loại. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh duy trì luân chuyển hàng nghìn bản sách đến các tủ sách cơ sở, phục vụ nhiệt tình, thường xuyên nhu cầu đọc, với số lượng sách phong phú về chủng loại và nội dung, bao gồm: kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, y học với những bài thuốc hay, tìm hiểu pháp luật, KHHGĐ, thuần phong mỹ tục của Việt Nam… Đây là những đầu sách rất thiết thực đối với người dân, đặc biệt là người dân các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Mặc dù biên chế cán bộ thư viện tỉnh và thư viện huyện còn quá ít, nhưng hàng quý, Thư viện tỉnh vẫn luôn luân chuyển sách đến các thư viện huyện, chất lượng kho sách được cập nhật liên tục, nội dung sách cũng phù hợp với từng địa phương. Công tác luân chuyển sách như một dây chuyền xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đối với người dân vùng sâu, vùng xa đây là việc làm rất có ý nghĩa trong việc nâng cao mức hưởng thụ văn hoá đọc, nâng cao mặt bằng dân trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số. <o></o>
Được biết, hiện nay, Thư viện tỉnh Tuyên Quang là một trong 40 Thư viện tỉnh trong cả nước được tiếp nhận dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng ở Việt Nam” do quỹ Bill và Melin Gates phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai. Nội dung chính của Dự án là trang bị 40 máy vi tính có kết nối Internet cho thư viện để phục vụ nhu cầu đọc ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Thư viện tỉnh Tuyên Quang đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và nhân lực để tiếp nhận dự án.<o></o>
<o> </o>
V.K – Cinet/TTX<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: