(Cinet) - Vừa qua, tại Thanh Hoá, Vụ thư viện (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Sở VHTTDL Thanh Hoá, Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Liên hoan cán bộ thư viện thanh lịch Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung năm 2011”.“Liên hoan cán bộ thư viện thanh lịch Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung năm 2011”là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường thư viện thân thiện, cán bộ thư viên tiên tiến do ngành Thư viện Việt Nam phát động nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa, trí tuệ của đội ngũ cán bộ thư viện; tạo môi trường để những người làm công tác thư viện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến quản lý và quảng bá, tuyên truyền văn hóa đọc trong quần chúng nhân dân. <o></o>
Tại Liên hoan, các cán bộ thư viện đã tham gia thi với các nội dung: tuyên truyền giới thiệu sách địa chí, xử lý tình huống trong công tác phục vụ bạn độc và kiểm tra kiến thức quản lý ngành thư viên; Thi kỹ năng sử dụng máy tính trong công tác nghiệp vụ thư viện; Thi phong cách và giới thiệu mẫu trang phục nữ cán bộ ngành thư viện... <o></o>
Liên hoan là một hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá cho các hoạt động sách báo và thư viện, tuyên truyền quảng bá văn hóa đọc đến các tầng lớp nhân dân.<o></o>
<o> </o>
HP – Cinet/TTX<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: