(Cinet) - “Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong hệ thống thư viện công cộng” – đó là nội dung Hội nghị chuyên đề vừa được Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức.Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận một số nội dung chủ yếu như: Các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện công cộng; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện công cộng; giải pháp huy động các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc xây dựng phong trào đọc và làm theo sách, góp phần nâng cao dân trí…<o></o>
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề ra giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.<o></o>
Được biết, hiện nay, thư viện tỉnh Bắc Ninh có tổng số tài liệu 101.891 bản sách và hơn 200 loại báo, tạp chí; hàng năm luân chuyển trên 80.000 lượt sách báo, tạp chí về cơ sở, góp phần đắc lực trong việc nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Tuy nhiên, công tác phục vụ bạn đọc trong hệ thống đã và đang gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ở cấp huyện và cơ sở, đội ngũ cán bộ còn thiếu… ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ bạn đọc trong hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh.<o></o>
<o> </o>
TH (tin từ BN)<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: