(Cinet) - Bộ VHTTDL vừa ban hành văn bản số số 511/BVHTTDL-TV đề nghị Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động thư viện phục vụ tour du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. Hình chỉ mang tính minh hoạ
Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu Giám đốc Thư viện các tỉnh thành, phố chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tour du lịch ở địa phương tổ chức các hoạt động thư viện, phục vụ đọc sách báo cho nhân dân và du khách tham quan du lịch trên địa bàn, qua đó giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thư viện, các bộ sưu tập địa chí, tài liệu quý hiếm có trong các thư viện Việt Nam đến với nhân dân và du khách tham quan du lịch.
Bên cạnh đó, Thư viện các tỉnh thành, phố cần tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách báo phong phú, thiết thực như: Triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, thông tin - thư mục chuyên đề, giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề… đặc biệt, chú trọng phục vụ sách báo cho du khách tại các tour du lịch, điểm du lịch ở các cơ sở, các địa bàn, khu dân cư.
Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Thư viện các tỉnh, thành phố định kỳ tiến hành Sơ kết hoạt động 6 tháng hoặc Tổng kết năm và báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL.
tổ chức các hoạt động thư viện phục vụ tour du lịch, điểm du lịch là hoạt động nhằm đẩy mạnh văn hoá đọc trong nhân dân, đồng thời tăng cường gắn kết giữa thư viện với các hoạt động du lịch trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; giới thiệu những di sản văn hoá thành văn của dân tộc Việt Nam trong các thư viện nước ta.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: