Ngày 09/3/2012, Thư viện Khoa học thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương Phòng đọc Hán - Nôm. Đây là Thư viện tiêu biểu ở khu vực phía Nam và trước năm 1975 là Thư viện Quốc gia miền Nam Việt Nam.
Tới dự buổi khai trương có đại diện lãnh đạo các cơ quan, các ngành chức năng thuộc UBND thành phố, các cơ quan có liên quan đến công tác văn hóa, tư tưởng và văn hóa đọc - thư viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều độc giả của thư viện.
Với vốn tài liệu phong phú trên 2 triệu bản, trong đó tài liệu Hán Nôm gồm: 5.115 sách, 31 đạo sắc phong gốc, 42 sắc phục chế, 100 văn bằng các loại, 29.569 số báo như Thiên văn đài, Tân văn báo, Tân Việt báo… 60 CD, 03 bản đồ như Tây đê tối tân địa đồ, Việt Nam đại bản đồ, An Nam đại quốc họa đồ… Mỗi ngày thư viện phục vụ bình quân 1.800 lượt bạn đọc là cán bộ nghiên cứu, sinh viên, cán bộ viên chức, nhân dân và thiếu nhi nói chung, trong đó có khoảng 10 đến 15 lượt cán bộ nghiên cứu quan tâm đến vốn tài liệu cổ này.
Với tần suất sử dụng thư viện càng ngày càng cao đòi hỏi thư viện cần tăng cường nguồn lực, mở rộng các loại hình dịch vụ, kéo theo phải nâng cấp cơ sở vật chất cho việc mở rộng các nguồn lực, dịch vụ đó.
Được sự quan tâm của UBND và Sở VHTTDL thành phố, Thư viện đã được cấp 520 triệu đồng từ ngân sách và nguồn thu của đơn vị để nâng cấp phòng đọc đặc biệt này cùng với nhiều thiết bị bảo quản tài liệu và thiết bị đọc hiện đại.
Sau khi mở rộng và nâng cấp, Phòng đọc Hán Nôm từ diện tích 30m2 được nâng lên 130m2, có sức chứa 50 chỗ ngồi và trên 2.000 bản sách tự chọn với nhiều môn loại: như Triết học, Văn học nghệ thuật, Y học, Địa chí, Hội họa, Lịch sử, Tự điển, Sắc phong, Chế, Bản đồ và các CSDL điện tử trên CD-ROM và trực tuyến.
Đây là phòng đọc sách và tài liệu đặc biệt quý hiếm, phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
Theo bvhttdl.gov.vn

Theo cinet.vn

View more random threads: