(Cinet)- Văn bản số 2694/BVHTTDL-VP ngày 06/8 của Bộ VHTTDL gửi Thư viện Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức “Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam”.
Theo đó, phúc đáp Công văn số 185/TTr-TVQG ngày 30/7/2012 về việc tổ chức “Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam”, Bộ VHTTDL đồng ý về chủ trương tổ chức “Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam”.
Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị, Công văn số 4161/BVHTTDL-VP ngày 23/11/2011 của Bộ VHTTDL và các văn bản liên quan về thực hiện và hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, thực hiện và trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, giảm tần suất, quy mô tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
Bộ VHTTDL đề nghị Tổ chức Lễ kỷ niệm tại Hội trường của đơn vị mang tính nội bộ, thực hiện tiết kiệm, gọn nhẹ, không mời đại biểu, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương, đơn vị xa địa bàn tổ chức.
Việc sử dụng kinh phí phục vụ Lễ kỷ niệm cần đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành và huy động các nguồn xã hội hoá.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: