(Cinet)- Văn bản số 3825/BVHTTDL-TV ngày 29/10 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. Thư viện tỉnh Bắc Ninh.
Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 đã xác định định hướng phát triển của thư viện Việt Nam đến năm 2020: “Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của thư viện nước ta là kết hợp giữa thư viện truyền thống và thư viện điện tử/thư viện số, trong đó, việc sử dụng mạng máy tính để lưu giữ, khai thác thông tin và xây dựng thư viện số là xu hướng quan trọng nhất trong việc phát triển tự động hoá các thư viện”.
Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020, ngày 22/5/2009, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Chương trình đã đưa ra một số chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện đến năm 2015 và 2020 trong lĩnh vực thư viện như: “…100 các thư viện công cộng cấp tỉnh được tin học hoá đến năm 2015…”.
Được sự quan tâm của UBND tỉnh Bắc Ninh, Thư viện tỉnh Bắc Ninh (với diện tích 20.000m2, trong đó diện tích sử dụng là 4000m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 21 tỷ đồng) đã được đầu tư xây dựng, khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 2007 và hiện nay là một trong số trụ sở thư viện cấp tỉnh đẹp và hiện đại của khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng như trong cả nước.
Để phát huy giá trị đầu tư trên, đảm bảo việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất - kỹ thuật, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, đầu tư tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện để Thư viện tỉnh Bắc Ninh thực sự trở thành trung tâm thông tin, văn hoá, giáo dục ngoài nhà trường - môi trường học tập suốt đời của mọi người dân - phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước, góp phần hỗ trợ ngành VHTTDL đạt được chỉ tiêu đã đề ra trong lĩnh vực thư viện nhằm thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: