(Cinet) – Bộ VHTTDL đang tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện cấp huyện các tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung” tại Hà Tĩnh.
Tham gia khóa tập huấn gồm có trên 130 học viên làcán bộ phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa và Thư viện cấp huyện đến từ 80 huyện, thị xã thuộc 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.
Theo đó, trong thời gian diễn ra khóa tập huấn (từ 06 – 10/11), các học viên được học tập 10 chuyên đề, trong đó tập trung cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa nói chung và về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện nói riêng. Thông qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực Văn hóa – Thư viện vận dụng tốt kiến thức được cập nhật để quản lý và tổ chức các hoạt động thư viện, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu của mọi tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.
Được biết, trong thời gian tập huấn, các học viên còn được đi tham quan thực tế, tìm hiểu hoạt động của thư viện Làng Sen – Kim Liên, thư viện huyện Nam Đàn và thư viện tỉnh Nghệ An. Đồng thời tham quan một số di tích lịch sử tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tin từ HT


Theo cinet.vn