(Cinet)- Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 04/12 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc và các trường, viện thuộc Bộ VHTTDL.
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2012 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) và cán bộ thư viện các trường, viện thuộc Bộ VHTTDL nhằm cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về quản lý và tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu. Thông qua Lớp tập huấn giúp cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu nắm được định hướng, chính sách phát triển văn hoá của Đảng và Nhà nước cũng như những vấn đề mới của hoạt động thư viện để vận dụng vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn.
Theo Kế hoạch, sẽ có 01 lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 12-14/12/2012 dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện các trường cao đẳng, đại học khu vực phía Bắc và 01 lớp từ ngày 19-21/12/2012 dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện các trường, viện nghiên cứu thuộc Bộ VHTTDL. Mỗi lớp sẽ có sự tham dự của 150 học viên. Địa điểm tổ chức tập huấn tại khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội.
Kinh phí tổ chức lớp Tập huấn (Bao gồm cả kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của giảng viên) được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 do Văn phòng quản lý.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: