(Cinet)- Sáng 12/12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho gần 100 cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc (từ Thừa - Thiên Huế trở ra). [IMG]/userfiles/image/2012/tv2.jpg[/IMG]Bà Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu khai mạc lớp tập huấn (ảnh: Hà Tuấn).
Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu nắm được định hướng, chính sách phát triển văn hoá của Đảng và Nhà nước cũng như những vấn đề mới của hoạt động thư viện để vận dụng vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn.
Phát biểu khai mạc lớp học, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL cho biết: Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong đổi mới giáo dục đại học, là nơi cung cấp tài liệu và thông tin phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; phát triển kiến thức thông tin, giúp cho người dạy, người học nâng cao khả năng tự hoc, tự nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL tổ chức một khóa tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn thư viện các trường đại học, cao đẳng nói chung và cán bộ thư viện các trường, viện thuộc Bộ VHTTDL nói riêng. Lớp học nhằm cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về quản lý và tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Mai mong muốn các học viên sẽ tham gia lớp học một cách nhiệt tình, nghiêm túc để lĩnh hội được những kiến thức mới nhất, đưa về vận dụng tại đơn vị để thư viện trong các trường đại học không chỉ là trung tâm giáo dục mà còn trở thành trung tâm văn hóa của các trường đại học.
Trong 3 ngày tham gia lớp học (từ 12 đến 14/12), các học viên sẽ được nghe các chuyên đề như: Nội dung đào tạo kiến thức thông tin cho sinh viên trong thư viện trường đại học; Quản lý thư viện đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; Xây dựng nguồn lực thông tin điện tử trong thư viện; Kỹ năng tổ chức sự kiện trong thư viện trường đại học…
Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên sẽ được tham quan mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên và ATK Thái Nguyên.
Được biết, sau lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc (từ Thừa - Thiên Huế trở ra), trong thời gian từ ngày 19-21/12/2012, Bộ VHTTDL cũng sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý và chuyên môn thư viện các trường, viện nghiên cứu thuộc Bộ VHTTDL.
Nguyên HàTheo cinet.vn

View more random threads: