(Cinet)- Văn bản số 3545/BVHTTDL-TV ngày 30/9 của Bộ VHTTDL hướng dẫn Sở VHTTDL các tỉnh/thành triển khai nhiệm vụ năm 2014 trong lĩnh vực thư viện.
Theo văn bản, năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động:
Chung kết toàn quốc Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách- Chủ đề “Âm vang Điện Biên” tại Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điên Biên; Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2014 (dự kiến): ngày 19-20/4/2014, tại Trung tâm Văn hóa-Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám-Hà Nội; Hội thảo-Tập huấn về công tác thống kê trong lĩnh vực thư viện; Hội nghị-Hội thảo Sơ kết 05 năm (2007-2013) về việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong thư viên. Thời gian (dự kiến): Quý III/2014; Đào tạo tập huấn cán bộ thư viện cấp huyện Khu vực Đồng bằng sông Hồng, Thời gian (dự kiến): Quý III/ 2014.
Văn bản nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thư viện trong năm 2014 là chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh/thành tăng cường tổ chức các dịch vụ mới, làm mới các dịch vụ truyền thống hoặc dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.
Để thực hiện mục tiêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các thư viện cấp tỉnh/ huyện( tùy theo điều kiện thực tế của thư viện) đăng ký triển khai ít nhất một trong những dịch vụ nói trên và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày 30/11/2013. Việc triển khai nhiệm vụ này được xem là một trong những tiêu chí xét thi đua, khen thưởng vào dịp tổng kết công tác cuối năm.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các ngày lễ lớn và tôn vinh Văn hóa Đọc: Tập trung chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; trong đó phát huy kết quả đầu tư cho Đội tuyển Cán bộ thư viện đã tham dự Vòng Sơ khảo tại các khu vực (năm 2013) và Chung kết toàn quốc tại Điện Biên (năm 2014)-Chủ đề “Âm vang Điện Biên”. Giao nhiệm vụ cho Đội tuyển này đi tuyên truyền giới thiệu sách về Chủ đề trên cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh/thành, xem đây là một trong những hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tiếp tục phối hợp với cơ quan, ban, ngành tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc ở địa phương nhằm khơi dậy, tôn vinh Văn hóa Đọc.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: