(Cinet) - Văn bản số 3599/BVHTTDL-DSVH ngày 02/10 về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Phú Tàng, thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 2890/VHTTDL – QLDS ngày 11/9/2013 của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Tàng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Tàng, bao gồm các nội dung: Tu bổ đình chính gồm Đại bái và Hậu cung: tôn tạo xây dựng mới Nghi môn, Nhà thủ từ, Nhà vệ sinh, Nhà bao che công trình, phòng chống mỗi, sân vườn, tường rào, phòng chống cháy nổ.
Bộ VHTTDL lưu ý một số nội dung sau;
Dự án đề xuất xây dựng mới Tả vu, Hữu vu không dựa trên căn cứ nghiên cứu tư liệu, khảo sát thực địa và phần tích sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích, nên không xây dựng mới các hạng mục trên do chưa đủ cơ sở khoa học.
Khu đất phía sau đình chính để đất trồng cây xanh.
Về phương án bảo quản, tu bổ, phục hồ đình chính: Cửa đi Đ 2 thiết kế sáu cánh. Hai bộ vì phụ của tòa Đại bái cần thiết theo mẫu các bộ vì chính hiện có. Tái sử dụng tối đa những chân tảng và ngói lợp còn khả năng hoàn thiện bề mặt toàn bộ cấu kiện gỗ của đình. Do phương án tu bổ đình đề xuất hạ giải toàn bộ công trình, vì vậy đề nghị sử dụng biên pháp đào hào chống mỗi xung quanh móng công trình, vì vậy đề nghị sử dụng biện pháp đào hào chống mối xung quanh móng công trình, không sử dụng biện pháp khoan lỗ phun thuốc.
NLH


Theo cinet.vn

View more random threads: