(Cinet) - Quyết định 3736/QĐ-BVHTTDl ngày 29/10 của Bộ VHTTDL về việc gia hạn thời gian khai quật khảo cổ tại Thanh Hóa.
Quyết định nêu rõ, gia hạn Quyết định số 4353/QĐ-BVHTTDL ngày 08/11/2012 của Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện khảo cổ khai quật tại các di tích: Hang Con Moong, hang Lai, hang Lý Chùn thuộc xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, thời gian gia hạn khai quật từ ngày 02/11 – 20/11/2013 trên diện tích 140m2 (trong đó: Hang Con Moong 50m2; hang Lai 50m2; hang Lý Chùn 40m2).
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo về di sản văn hóa ở địa phương, không được đưa ra những kết luận vội vàng khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Đồng thời, những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản, khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Di tích hang Con Moong đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Hồ sơ đề nghị UNESCO đưa vào danh mục di sản thế giới. Đo đó, khi tiến hành khai quật phải tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến địa tầng của di tích.
Sở VHTTDL Thanh Hóa phải tăng cường công tác bảo vệ di tích trong và sau quá trình khai quật.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
CN


Theo cinet.vn

View more random threads: