(Cinet) - Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10 của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4). [IMG]/userfiles/image/2013/mua-xoe-thai-2.jpg[/IMG]Nghệ thuật xòe Thái. (Ảnh: Internet)
Theo quyết định, danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) gồm 08 di sản văn hóa:
1. Lễ hội Roóng poọc của người Giáy – lễ hội truyền thống tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
2. Lễ Pút tồng của người Dao đỏ - Tập quán xã hội và tín ngưỡng tại Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
3. Nghề chạm khắc bạc của người Mông – Nghề thủ công truyền thống tại Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
4. Nghề Chàng slaw của người Nùng Dín – Nghề thủ công truyền thống tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;
5. Hát Páo dung của người Dao – Nghệ thuật trình diễn dân gian tại tỉnh Tuyên Quang;
6. Nghi lễ Cấp sắc của người Dao – Tập quán xã hội và tín ngưỡng tại tỉnh Tuyên Quang;
7. Nghệ thuật Xòe Thái – Nghệ thuật trình diễn dân gian tại tỉnh Điện Biên;
8. Lễ cũng biển Mỹ Long – Lễ hội truyền thống tại xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu ngang, tỉnh Trà Vinh.
Quyết định cũng nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 4) trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong diện kiểm kê để lập hồ sơ khoa học, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm:
1. Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam.
2. Ngữ văn dân gian (bao gồm: Sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết).
3. Nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm: Âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác).
4. Tập quán xã hội (bao gồm: Luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác).
5. Lễ hội truyền thống.
6. Nghề thủ công truyền thống.
7. Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.
Ưu tiên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp.
<strong style='mso-bidi-font-weight:
normal'><em style='mso-bidi-font-style:normal'>(Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/06/2010 của Bộ VHTTDL về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia)[/I][/B]CN


Theo cinet.vn

View more random threads: