(Cinet)- Các Quyết định số 3824, 3825, 3826, 3827, 3834/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia tại các tỉnh/thành phố.
Theo đó, tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3824/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, xã Cờ Đở, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3825/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Nguyễn, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3826/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3827/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (Khu nhà ông Bộ Thỏ), xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại <strong style='mso-bidi-font-weight:normal'><em style='mso-bidi-font-style:
normal'>Quyết định số 3834/QĐ-BVHTTDL[/I][/B], Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nhân dân xã Hùng Sơn (Năm 1954 và năm 1956), xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo các Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: