(Cinet)- Văn bản số 4075/BVHTTDL-DSVH ngày 05/11 của Bộ VHTTDL về việc thẩm định Dự án tu bổ Khuê Văn Các, Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Khuê Văn Các. Ảnh: Hà Tuấn
Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 3345/SVHTTDL-VMQTG ngày 30/10/2013 của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các thuộc Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Khuê Văn Các - Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, bao gồm các nội dung: Tu bổ Khuê Văn Các và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công trình. Bộ VHTTDL lưu ý cần nghiên cứu thêm phương án sử dụng đèn pha chiếu sáng từ ngoài vào mặt đứng công trình để giảm bớt đèn chiếu sáng gắn trên công trình.
Bộ VHTTDL có ý kiến để Sở VHTTDL thành phố Hà Nội biết để triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.
T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: