(Cinet) - Việt Nam là một trong những Quốc gia sẽ ứng cử vào Uỷ ban di sản thế giới trong kỳ họp lần thứ 37 của Đại hội đồng - Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp Quốc Unesco được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 11. Kỳ họp lần thứ 37 của Đại hội đồng, Tổ chức Unesco
Với sự tham gia của 195 nước thành viên, 8 nước thành viên liên kết cùng đại diện của các tổ chức Quốc tế, tổ chức Phi chính phủ. Tại kỳ họp này Đại hội đồng sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên Uỷ ban Di sản Unesco.
Có thể nói đây là cuộc họp vô cùng quan trọng với Việt Nam bởi Việt Nam là 1 trong số 25 quốc gia được đề cử bổ sung vào danh sách thành viên Uỷ ban Di sản Unesco.
Ngoài việc bầu bổ sung một vị trí vào uỷ ban di sản, Đại hội đồng cũng sẽ bầu ra thành viên của các uỷ ban chuyên môn như uỷ ban giáo dục, uỷ ban văn hoá, uỷ ban khoa học, bầu thành viên mới cho hội đồng chấp hành và chủ tịch hội đồng chấp hành. Đại hội đồng cũng sẽ tiến hành thông qua chức danh Tổng giám đốc Unescon cho bà Bokova tái nhiệm nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Bên cạnh đó trong cuộc họp này, các thành viên cũng sẽ thống nhất thông qua Chiến lược hành động của Unesco cho chương trình trung hạn 8 năm (2014-2021) và ngân sách kèm theo cho giai đoạn 4 năm (2014-2017).
Cũng trong khuôn khổ kỳ họp này, Đại hội đồng sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 19 của công ước Di sản Văn hoá và Thiên nhiên nhằm xem xét lại Nội quy công ước để bầu thêm 12 thành viện của Ủy ban Liên chính phủ về Di sản.
NLH
<em style='mso-bidi-font-style:
normal'> [/I]
Theo cinet.vn

View more random threads: