(Cinet)- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ lập hồ sơ Di sản văn hoá thế giới đối với Quần thể di sản văn hoá và danh thắng Yên Tử và hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt khu di tích (KDT) nhà Trần tại Đông Triều. Quần thể di sản văn hoá và danh thắng Yên Tử
Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý các di tích trọng điểm của tỉnh đã có văn bản xin ý kiến đóng góp của Uỷ ban UNESCO Việt Nam để sớm trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ chủ trương lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới. Đồng thời Ban Quản lý cũng chủ động phối hợp với Cục di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) hoàn thành xây dựng báo cáo tóm tắt Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử gồm 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang.
Đối với việc công nhận Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều là di tích Quốc gia đặc biệt, BQL các di tích trọng điểm của tỉnh đã hoàn thiện việc lập hồ sơ khoa học cho khu di tích này và đang trong quá trình đợi Chính phủ thẩm định xếp hạng.
Hiện nay, Bộ VH,TT&DL cũng đã có văn bản kèm theo báo cáo tóm tắt gửi Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia xin ý kiến để có thể báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào danh mục hồ sơ di sản thế giới..
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của BQL các di tích trọng điểm của tỉnh và các địa phương Uông Bí, Đông Triều trong công tác trình các bộ, ngành Trung ương xây dựng bộ hồ sơ của Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử; Khu di tích lịch sử nhà Trần, huyện Đông Triều.
Đồng chí giao BQL các di tích trọng điểm tỉnh phối hợp với UBND TP. Uông Bí tiếp tục bám sát Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ để có các tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2013.
Bên cạnh đó, đồng chí giao BQL các di tích trọng điểm tỉnh phụ trách việc phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng biên bản ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Di sản thế giới đối với Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử; thuê chuyên gia tư vấn triển khai lập hồ sơ khoa học; phối hợp với Sở Tài chính để lập nhiệm vụ và dự trù kinh phí trình UBND tỉnh.
Vấn đề kinh phí lập hồ sơ, đồng chí đề nghị Ban lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai đảm bảo hiệu quả
CNTheo cinet.vn

View more random threads: