(Cinet) - Quyết định số 3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11 về việc xếp hạng di tích quốc gia.
Theo đó quyết định xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật; Di tích lịch sử; Di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh cho các di tích:
Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm chiến thắng Jungtion City – Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm vành đai Diệt Mỹ Trắng Lớn – Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Di tích lịch sử Địa điểm thành lập cơ sở Đảng cộng sản Đầu tiên của tỉnh tây Ninh tại Giồng Nần, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Di tích khảo cổ Hang mộ Tạng Mè, xã suối Bàng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Danh lam thắng cảnh Động Áng Toòng, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Di tích khảo cổ và Danh lam thắng cảnh Khu vực Hóa Thạch Tay Cuộn Tại Mè Lé, xã Ma Lé, huyện Đông Văn, tỉnh Hà Giang.
Di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa điểm Sở Ấn Loát Tài chính Trung Bộ, xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Đền Cửa Đông, Đền Cửa Tây, Đền Cửa Nam , Đền Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều I Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
NLH


Theo cinet.vn

View more random threads: