(Cinet) – Công tác quản lý di sản dưới nước ở Việt Nam hiện nay nhìn chung còn khá khiếm tốn với nhiều hạn chế do thiếu nguồn lực có kiến thức trong lĩnh vực này. Nhầm nâng cao kiến thức trong công tác quản lý Nhà nước về di sản dưới nước, mới đây lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản lý nhà nước về các di sản văn hoá vật thể dưới nước” đã được tổ chức cho các cán bộ chuyên trách khu vực phía Nam. [IMG]/userfiles/image/2013/1(346).jpg[/IMG]Một số cổ vật dưới nước đã được trục vớt
Lớp bồi dưỡng kiến thức “Quản lý nhà nước về các di sản văn hoá vật thể dưới nước” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch tổ chức từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết cho các cán bộ chuyên trách tại khu vực phía Nam.
Với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản, lớp học sẽ gồm những nội dung chính như: Thực trạng quản lý các di sản văn hóa vật thể dưới nước ở Việt Nam; Định hướng hoạt động quản lý về dí sản dưới nước trong thời gian tới; Công ước quốc tế và hệ thống các văn bản pháp luật Việt nam liên quan tới di sản dưới nươc; Công tác quản lý hoạt động giám định, kiểm kê, bảo quản di sản dưới nước; Kinh nghiệp quản lý di sản dưới nước ở một số nước trong khu vực….
Do lớp học yêu cầu chuyên môn do đó, đối tượng học viên chỉ có các cán bộ lãnh đạo, chuyển viên chuyên trách lĩnh vực văn hóa tại các Sở VHTTDL khu vực phía Nam; các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên quản lý di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia tại các Bảo tàng Nhà nước ở các địa phương; Hội di sản văn hóa; Hội cổ vật tại các địa phương; Giảng viên, nghiên cứu viên tại các Viện, trường đại học có liên quan đến cổ vật và văn hóa.
Bên cạnh việc học lý thuyết, lớp học bồi dưỡng sẽ có phần thực tế tại biển Nha Trang ( Khánh Hòa) để học viên có những trải nghiệm về công tác quản lý di sản dưới nước.
NLH


Theo cinet.vn

View more random threads: