(Cinet) – Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới ngày 19 tháng 11 vừa qua với sự đồng thuận của các thành viên Đại hội đồng liên hiệp quốc. Phiên họp Đại hội đồng Ủy Ban Di sản thế giới lần thứ 37
Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 37 được tổ chức tại thủ đô Paris trong 15 ngày, từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 11, nhiều vấn đề sẽ được bàn bạc, thảo luận và giải quyết trong đó có việc bầu các thành viên vào Ủy ban Di sản thế giới. Việt Nam là một trong số các quốc gia được xếp trong danh sách bầu chọn lần này.
Ngày 19 tháng 11 vừa qua, với sự tham gia của đại diện 160 quốc gia thành viên, Việt Nam đã chính thức được chọn trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013 – 2017. Đây là một tin vui không chỉ với ngành di sản, ngành văn hóa mà có thể nói là niềm tự hào chung của Việt Nam.
Ủy ban di sản thế giới là Ủy ban chuyên môn đặc biệt quan trọng của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco. Theo chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Di sản có trách nhiệm cũng như có quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới việc công nhận các Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới; đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản thế giới trên toàn cầu; quyết định các chủ trương, đường lối, cũng như định hướng phát triển của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (gọi tắt là Công ước Di sản thế giới).
Tham gia Công ước Di sản thế giới từ năm 1987, với nhiều đóng góp tích cực và những chiến lược hành động cụ thể. Việt Nam trở thành thành viên của Ủy ban Di sản chính là câu trả lời và kết quả cho những đóng góp, nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
NLH
<br style='mso-special-character:
line-break'>
<br style='mso-special-character:line-break'>Theo cinet.vn

View more random threads: