(Cinet)- Quyết định số 4083/QĐ-BVHTTDL ngày 20/11 của Bộ VHTTDL cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở VHTTDL thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật tại di tích Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội từ ngày 01/12/2013 đến ngày 15/12/2013, với diện tích là 100m2, bà Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý. Đồng thời những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VHTTDL thành phố Hà Nội giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Sở VHTTDL thành phố Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
T.HTheo cinet.vn

View more random threads: