(Cinet) – Hội thảo ” Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình” được tổ chức ngày 25 tháng 11 vừa qua tại tỉnh Đồng Nai đã thu hút hơn 150 nhà khoa học trong cũng như ngoài nước tới tham dự và đóng góp ý kiến.
Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai và Quỹ Nguồn lực châu Á phối hợp tổ chức với mục đích khẳng định giá trị, vai trò của di sản văn hóa trong đời sống, giáo dục qua đó làm thay đổi nhận thức cho ngành trong việc hoạch định và điều hành kế hoạch phát triển trong môi trường hòa bình, vì hóa bình.
Với 35 tham luận, hội thảo đã tập trung vào vấn đề chính là khẳng định di sản văn hóa từ thực tế; các phương pháp nâng cao nhận thức trong cộng đồng địa phương về giá trị các di sản văn hóa; di sản văn hóa như là một phần của tính thống nhất, tính đồng nhất và thống nhất trong đa dạng của văn hóa.
Theo ý kiến các nhà khoa học thì không có nền văn minh nào có thể phát triển mà thiếu hòa bình bởi văn hóa là sự thấu hiểu, sự thấu hiểu tự động đưa đến hòa bình. Di sản văn hóa vì thế là một trong những bước chính để đạt tới quá trình hòa bình.
Hội thảo ” Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình” được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 17 tháng 11 chính là dịp để Việt Nam thể hiện những nỗ lực của mình trong các hoạt động về di sản. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Di sản thế giới.
NLH


Theo cinet.vn

View more random threads: