(Cinet)-Tờ trình số 274/TTr-BVHTTDL ngày 27/11 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo quản phục hồi Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2020. Di tích lịch sử Căn cứ Chiến khu Đ, nơi thành lập Trung ương Cục, năm 1961.
Theo đó, vị trí, phạm vi và quy mô quy hoạch được xác định tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có diện tích 1764ha, gồm các di tích: Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhà bia thuộc Khu rừng văn hoá - lịch sử Chàng Riệc với diện tích 1664ha, là diện tích của Di tích Lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam, được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt; Di tích Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam thuộc khu rừng quốc gia Lò Gò - Xa Mát, với diện tích 100ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tu bổ gìn giữ các giá trị lịch sử - văn hoá, cảnh quan sinh thái của di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam; Tôn tạo, phục hồi khu di tích trở thành một địa điểm tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc; địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ cộng đồng; địa điểm thu hút khách du lịch, tạo nguồn thu, góp phần phát huy giá trị di tích; Làm cơ sở pháp lý để xây dựng quy chế quản lý tổng thể khu di tích.

Tờ trình của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ tính chất; đối tượng nghiên cứu; nội dung và yêu cầu nghiên cứu chủ yếu; nguồn vốn đầu tư và tổ chức thực hiện.

T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: