(Cinet)- Tờ trình số 275/TTr-BVHTTDL ngày 27/11 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh. Khu lưu niệm Nguyễn Du.
Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm khu vực di tích, những khu vực có ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, những ưu thế tiềm năng có lợi cho việc khôi phục bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Tiên Điền, một phần xã Xuân Giang và thị trấn Nghi Xuân, với diện tích nghiên cứu là 339,75ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Khu lưu niệm Nguyễn Du đáp ứng các chức năng chủ yếu của du lịch văn hoá; Xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Du thành một địa chỉ văn hoá và du lịch hấp dẫn của quốc gia gắn với các giá trị thi ca của Đại thi hào Nguyễn Du và các giá trị văn hoá truyền thống của Tiên Điền; Phát triển khu vực quy hoạch cùng với hoạch định các tuyến du lịch liên kết di tích, đưa các không gian bảo tồn văn hoá vật thể, phi vật thể vào quy hoạch chung để định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích; Tạo không gian tôn vinh các giá trị lịch sử-văn hoá và truyền thống của xã Tiền Điền, quê hương Nguyễn Du; Nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản văn hoá, hài hoà công tác bảo tồn di tích và phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị sinh hoạt-văn hoá-du lịch; Tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu lưu niệm Nguyễn Du trong công tác quản lý, lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư.

Tờ trình của Bộ VHTTDL cũng nêu rõ tính chất; đối tượng nghiên cứu; nội dung và yêu cầu nghiên cứu chủ yếu; thành phần hồ sơ và tổ chức thực hiện.

T.H


Theo cinet.vn

View more random threads: