(Cinet) - Tác phẩm “Cô gái bán ô màu đỏ” của Trần Minh Hợp đã được trao giải thưởng nhà văn trẻ - Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2011.
Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2011 đã thu hút 26 tác phẩm của các nhà văn hội viên và không hội viên đang sinh sống tại TPHCM gửi về tham dự, trong đó có 8 tác phẩm văn xuôi, 15 tác phẩm thơ, 3 tác phẩm lý luận phê bình.
Từ những tác phẩm gửi về tham dự, sau khi các hội đồng chuyên môn bỏ phiếu xét chọn ở vòng sơ khảo, có 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, gồm: Cô gái bán ô màu đỏ (truyện ngắn của Trần Minh Hợp); Một phẩy sáu nhân hai (truyện ngắn của Yến Linh); Những câu thơ ngoái lại (thơ của Lương Hữu Quang); Ăn xà bông (trường ca của Phan Trung Thành); Thức một miền xanh (thơ của Huệ Triệu).
Ở vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo gồm các nhà văn Lê Quang Trang, Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Hoàng Đình Quang và Dương Trọng Dật đã thống nhất trao tặng giải thưởng nhà văn trẻ cho tác phẩm Cô gái bán ô màu đỏ của Trần Minh Hợp.
TH

Theo cinet.vn

View more random threads: