(Cinet) - Ngày 9-12 tại TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn quốc gia với chủ đề “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tại Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn... cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương.
Hội thảo đã nhận được 64 tham luận thuộc tất cả các chuyên ngành văn học, nghệ thuật từ các chuyên gia, nhà quản lý đang hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa – văn học, nghệ thuật trên cả nước. Các tham luận đều tập trung phân tích, chỉ rõ thực trạng tình hình văn hóa – văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay, từ đó kiến nghị với Đảng và Nhà nước những giải pháp mang tính vĩ mô, đặc biệt là các giải pháp có tính đột phá, góp sức tạo ra bước chuyển căn bản về chất trong quá trình xây dựng văn hóa - nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo ông Đào Duy Quát (nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương) thì Hội thảo nhằm tìm ra mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và văn hóa, văn học, nghệ thuật và đi tới những kiến nghị cho Đảng và Nhà nước để thể chế hóa chính sách. Đây cũng là hội thảo góp phần đưa nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ vào cuộc sống thực tiễn.
Còn theo PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, Hội thảo tập trung giải đáp câu hỏi lớn: “Vì sao các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn học, nghệ thuật đã nêu khá đầy đủ, toàn diện về vai trò, nhiệm vụ của văn hóa, VHNT, nhưng kết quả còn hạn chế, trong khi đó, lại đang nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc trong lĩnh vực đời sống tinh thần? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội… cần có giải pháp cấp bách, cụ thể nào để thực hiện mục tiêu văn hóa – văn học, nghệ thuật là nền tảng tinh thần, đảm bảo cho sự phát triển xã hội bền vững?...
Thông qua việc phân tích và lý giải những vấn đề trên, Hội thảo đã tập trung thảo luận và làm sáng rõ 4 vấn đề cơ bản cả về lý luận và thực tiễn.
Trên cơ sở đánh giá và phân tích thực trạng, kết hợp vận dụng những kinh nghiệm tốt của thế giới, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ tập trung đề xuất các kiến nghị, giải pháp cụ thể, thiết thực cho từng lĩnh vực; tham mưu với cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đồng thời góp phần tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
L.S

Theo cinet.vn