(Cinet) - Ngày 27/12, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1961-2011) và trao Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư lần thứ IV (2005-2010). Trao tặng Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư cho các tác phẩm đạt giải A
Năm 1961, Hội Sáng tác Văn nghệ Quảng Bình (tiền thân của Hội VHNT Quảng Bình) được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Hội VHNT đã có bước phát triển mạnh mẽ, đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, Hội chỉ có hơn 35 hội viên, đến nay đã có gần 220 hội viên thuộc 9 chuyên ngành khác nhau. Hội VHNT đã phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ văn nghệ sỹ đầy nhiệt huyết và tinh thần đam mê sáng tạo, làm rạng danh cho VHNT Quảng Bình như Xuân Hoàng, Lê Khai, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Sông Hương...
Thời gian tới, Hội VHNT tỉnh Quảng Bình tiếp tục xây dựng và đoàn kết thực hiện tốt các phương hướng mà Hội đã đề ra như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về VHNT trong tình hình mới; giữ vai trò nòng cốt trong việc khuyến khích văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tiếp tục vận động hội viên đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về đề tài 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ, đặc biệt là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ...
Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình đã trao giải thưởng Lưu Trọng Lư cho 38 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 9 giải A, 14 giải B và 15 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.
T.H

Theo cinet.vn