(Cinet) – Liên hoan Trình diễn thơ các Câu lạc bộ Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố năm 2012 sẽ diễn ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định) trong 3 ngày từ 06-08/8/2012. [IMG]/userfiles/image/2012/1349.jpg[/IMG]Trình diễn thơ. (Ảnh: Internet)
Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngày 11/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2330/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tạo điều kiện cho Sở VHTTDL và các Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan.
Văn bản nêu rõ, nhằm phát huy khả năng sáng tạo và hưởng thụ văn học của quần chúng, góp phần làm lành mạnh đời sống văn học ở cơ sở, đánh giá thực trạng, định hướng hoạt động cho phát triển các câu lạc bộ thơ ở các địa phương trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 696/QĐ-BVHTTDL ngày 28/2/2012 giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Liên hoan Trình diễn thơ các Câu lạc bộ Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố năm 2012.
Để liên hoan Trình diễn thơ các Câu lạc bộ Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố năm 2012 thành công tốt đẹp, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở VHTTDL tạo điều kiện cho Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố tổ chức các Câu lạc bộ thơ tham gia Liên hoan đạt hiệu quả và mục đích đề ra.
CN

Theo cinet.vn