(Cinet) – “Văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại” - chủ đề cuộc tọa đàm khoa học đang diễn ra vào ngày 29/11 tại Viện Văn học (số 20 Lý Thái Tổ - Hà Nội).
Buổi tọa đàm do Viện Văn học tổ chức với sự tham dự của các cán bộ công tác tại Viện Văn học; các nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận phê bình; các dịch giả trong và ngoài nước; các phóng viên báo chí và bạn đọc quan tâm.
23 tham luận gửi tới cuộc tọa đàm, trong đó tập trung bàn thảo một số vấn đề lý thuyết về văn học nữ như: Khái niệm văn học nữ, văn học nữ quyền; Văn học nữ như một vấn đề lí thuyết giới trong sáng tạo nghệ thuật; Văn học nữ như một vấn đề tư tưởng hệ; Văn học nữ như một vấn đề tâm lí học sáng tạo; Văn học nữ như một bình diện lí thuyết phong cách học, tu từ học văn bản; Văn học nữ như một bình diện lí thuyết đọc, lí thuyết tiếp nhận thẩm mĩ.


Bên cạnh đó, các tham luận cũng tập trung bàn thảo các vấn đề về thực tiễn sáng tác văn học nữ đương đại như: Văn xuôi nữ và văn xuôi nữ quyền Việt Nam qua các thời kì lịch sử; Văn xuôi nữ Việt Nam đương đại và văn xuôi nữ quyền thế giới; Sự chuyển dịch trong quan niệm của các nhà văn nữ về văn học. Quan điểm về giới/ giới tính và những vấn đề văn hóa xã hội khác được thể hiện trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại; Các hiện tượng mới và khuynh hướng văn xuôi nữ đáng chú ý hiện nay; Hệ đề tài/ chủ đề và những thể nghiệm nghệ thuật trong văn xuôi nữ, lối viết thân thể trong văn xuôi nữ, sự giải cấu trúc những biểu tượng định kiến về nữ giới trong văn xuôi nữ; Hiện tình nghiên cứu - phê bình và dịch thuật văn xuôi nữ trong bối cảnh văn học Việt Nam đương đại: sự khẳng định và tái phát hiện các sáng tác văn học nữ giới (thời kì trung đại, cận đại, hiện đại); những tiêu chuẩn đánh giá văn học nữ của giới nghiên cứu phê bình Việt Nam, các cuộc tranh luận – thảo luận về văn xuôi nữ đáng chú ý.
Cuộc tọa đàm được tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên trẻ; nhận diện – lý giải một hiện tượng văn học nổi bật trong đời sống văn chương những năm gần đây; đánh giá khách quan hiện tình và dịch thuật văn xuôi nữ trong bối cảnh Việt Nam đương đại… và đặc biệt là hướng tới một nền văn học Việt Nam phát triển toàn diện.
TH


Theo cinet.vn

View more random threads: