(Cinet) – Ngày 18/11, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, giáo sư Trương Tửu (18/11/1913-18/11/2013). [IMG]/userfiles/image/2013/40e98595658ecbe99f2fb7c359eff7d8_l.jpg[/IMG]Nhà văn - Giáo sư Trương Tửu (1913-1999).
Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các giáo sư, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật và những người yêu mến nhà văn Trương Tửu.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và có những ý kiến tham luận đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn, giáo sư Trương Tửu. Các ý kiến đều khẳng định những đóng góp to lớn của Nhà văn - Giáo sư Trương Tửu đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà, đặc biệt, ông được ghi nhận là người đặt nền móng cho khoa học nghiên cứu văn học.
Nhà văn - Giáo sư Trương Tửu sinh ngày 18/10/1913, mất ngày 16/12/1999, tại Hà Nội. Ông học hết năm thứ nhất bậc trung học, rồi học trường Kỹ nghệ thực hành ở Hải Phòng, nhưng chỉ được một năm rưỡi thì bị đuổi học vì tham gia bãi khóa để đòi thực dân pháp thả Phan Tất Đắc. Bị buộc rời trường, ông tự học chương trình tú tài Pháp - Việt. Ông từng làm Giám đốc Văn chương (tương đương Tổng biên tập Nhà xuất bản Hàn Thuyên; ủy viên Hội Văn hóa Việt Nam; dạy trường Đại học Sư phạm, Đại học Văn khoa; được phong chức danh Giáo sư cùng đợt với Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Tường,…
Ông đã viết hơn 30 cuốn sách, nhiều bài báo, bài nghiên cứu, phê bình nổi tiếng, tiêu biểu là các tác phẩm: Một cổ đôi ba tròng, Tráng sĩ Bồ Ðề. Một kiếp đọa đầy, Kinh thi Việt Nam, Nguyễn Du và Truyện Kiều, Văn chương Truyện Kiều, Tương lai văn nghệ Việt Nam...
BTV


Theo cinet.vn