Học viên và các Giáo sư giảng dạy khóa học. Ảnh: internet(Cinet)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ VHTTDL và trường Đại học Queensland, Australia, vừa qua đoàn cán bộ thuộc Bộ VHTTDL đã tham gia khóa học “Nâng cao hiệu quả của các bảo tàng và cơ quan quản lý di sản văn hóa Việt Nam” tại Trường Đại học Queensland.

Các thành viên tham gia khóa học là cán bộ Cục Di sản Văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn di tích Hội An.

Tại khóa học, các học viên đã tiếp nhận 10 bài giảng từ các Giáo sư với nhiều nội dung như: “Xác định lĩnh vực hoạt động của bảo tàng và thiết lập phạm vi hoạt động của đơn vị”,“Bảo tàng như một tổ chức”, “Quản lý toàn diện trong bảo tàng”, “Lãnh đạo bảo tàng và quản lý sự thay đổi” , “Đổi mới và sáng tạo trong bảo tàng”, “Tiếp thị bảo tàng và sức mạnh của thương hiệu”, “Du lịch văn hóa”, “Bảo tàng với vai trò nhà lãnh đạo cộng đồng”, “Đa đạng hóa các đối tượng khách tham quan”, “Xây dựng mạng lưới, làm việc với các đối tác, làm việc với cộng đồng”; Đồng thời đi tham quan, tìm hiểu thực tế, trao đổi, tọa đàm tại 11 bảo tàng và cơ quan di sản thuộc các loại hình khác nhau.

Được biết, hồi đầu năm 2015, tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam cũng đã diễn ra khóa tập huấn ngắn hạn đánh dấu sự hợp tác đầu tiên về Bảo tàng giữa Bộ VHTTDL với Trường Đại học Queensland sau khi Biên bản ghi nhớ giữa Cục Di sản Văn hóa và Trường Đại học Queensland được ký vào tháng 10 năm 2014.

Việc tổ chức khóa học “Nâng cao hiệu quả của các bảo tàng và cơ quan quản lý di sản văn hóa Việt Nam” tại Australia là hoạt động ý nghĩa, góp phần vào việc nâng cao nguồn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ chuyên môn các bảo tàng. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các cán bộ bảo tàng Việt Nam được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: