(Cinet)- Công điện số 3493/CĐ-BVHTTDL ngày 25/08/2015 của Bộ VHTTDL gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Giám đốc các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành về việc bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9.

Thực hiện Công điện số 1433/CĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh/thành:

1. Tập trung, tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, kiểm soát chất lượng, dịch vụ; đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát giá cả dịch vụ.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 tới các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, người dân và khách du lịch trên địa bàn.

3. Phối hợp với các ngành chức năng bố trí lực lượng trực, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch thu hút đông khách du lịch.

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch bố trí đủ nhân lực, năng lực phục vụ khách du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch, các cảng tàu du lịch có phương án vận chuyển khách du lịch phù hợp, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi du lịch của khách du lịch quốc tế cũng như nội địa.

5. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công điện; thông tin kịp thời về những tình huống bất thường xảy ra (nếu có) và sau đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại:

(04) 39438231; fax: (04) 39439009, và Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (04) 39423760, fax: (04) 39424115.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: