Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3101/QĐ-BVHTTDL ngày 16/09/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015”.

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” gồm 16 thành viên:

1. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Trưởng ban;

2. Bà Ngô Thanh Thủy - Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Hà Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;

7. Ông Vũ Quốc Bảo - Phó Giám đốc Mià hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;

8. Bà Trần Hải Vân - Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Minh Thông - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

10. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Kiều Duyên - Phó Trưởng phòng Ngân sách, Sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

12. Bà Trần Thị Bích Hòa - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;

15. Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Quốc Toàn - Phó Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức “Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015” theo Đề án tổ chức đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Diễn ra từ ngày 10-16/10/2015, Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015 là sự kiện văn hóa nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật Múa rối trên toàn quốc và các đoàn nghệ thuật Múa rối tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia.

Liên hoan là dịp các nghệ sỹ nước chủ nhà giới thiệu giá trị nghệ thuật Múa rối đặc sắc, độc đáo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sỹ Múa rối Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật Múa rối quốc tế, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, có những đổi mới về phương pháp tổ chức, quản lý, sáng tạo những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: