Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3184/QĐ-VHTTDL ngày 23/9 của Bộ VHTTDL về việc Đón nhóm nghệ sỹ CHLB Đức vào Việt Nam và tổ chức Chương trình ca nhạc giao lưu tiếng Đức tại một số địa phương.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTTDL quyết định:

Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón nhóm nghệ sỹ CHLB Đức (5 người) vào Việt Nam và tổ chức Chương trình ca nhạc giao lưu tiếng Đức tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 23/10 - 04/11/2015.

Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức chương trình.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: