Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3194/QĐ-BVHTTDL ngày 24/9 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam” thuộc Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia năm 2015.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam”, cụ thể như sau:

Hội đồng Nghệ thuật:

Bà Đoàn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Chủ tịch Hội đồng;

Ông Bùi Hỏa Tiễn - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên;

Ông Nguyễn Dần - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - ủy viên;

Ông Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng - ủy viên;

Bà Đoàn Thi Thơ - ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - ủy viên.

Tổ Thư ký:

Bà Chu Thu Hảo - Phó Trưởng Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tổ trưởng;

Ông Sầm Tuấn Phong - Chuyên viên Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tổ viên;

Bà Nguyễn Thị Tuyền - Chuyên viên Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tổ viên;

Ông Mai Vinh - Chuyên gia Quản trị website - Tổ viên.

Hội đồng Nghệ thuật có trách nhiệm chấm chọn các tác phẩm tham dự theo đúng Tiêu chí, Quy chế chấm chọn của Ban Tổ chức, đảm bảo chọn được các tác phẩm xứng đáng để trao giải thưởng và trung bày tại Triển lãm.

Tổ Thư ký có trách nhiệm ghi chép, tổng hợp số liệu và ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật đầy đủ, trung thực, chính xác và thực hiện các quy định có liên quan do Ban Tổ chức quy định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký chi theo chế độ hiện hành, từ kinh phí tổ chức Đe án Cuộc thi và Triển lãm “Khám phá Việt Nam” thuộc Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia năm 201 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Hội đồng Nghệ thuật và Tổ Thư ký tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: