Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3183/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức triển lãm ảnh và thủ công mỹ nghệ Panama tại Viêt Nam.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năi 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyêt định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL quyết định

Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ Panama trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Panama.

Thời gian: từ ngày 26 đến 30 tháng 10 năm 2015.

Địa điểm: tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).’

Về kinh phí: Thư viện Quốc gia Việt Nam hỗ trợ địa điểm triển lãm.

Phía Panama chịu chi phí vận chuyển, dàn dựng, thiết kế, tổ chức triển lãm, lễ khai mạc triển lãm ảnh, thủ công mỹ nghệ và toàn bộ các chi phí khác liên quan.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: