Ảnh minh họa(Cinet)- Văn bản số 3954/BVHTTDL-DSVH ngày 23/9 của Bộ VHTTDL gửi Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Mỗi hiện vật - một tấm lòng với Bác”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 355/CV- BTHCM ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc xin phép được tổ chức triển lãm “Mỗi hiện vật - một tấm lòng với Bác” (là Triển lãm nằm trong Kế hoạch trưng bày chuyên đề nặm 2015 của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã được phê duyệt tại Quyết định số 916/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/3/2015), sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Mỗi hiện vật - một tấm lòng với Bác” theo Đề cương nội dung triển lãm và Danh mục tài liệu dự kiến đưa ra trưng bày do đơn vị đề xuất.

Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức tốt Triển lãm theo nội dung Đề cương triển lãm được duyệt và báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra trước khi khai mạc.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: