Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3185/QĐ-BVHTTDL ngày 23/9 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Không gian văn hóa Việt Nam” tại CHLB Đức.

Bộ VHTTDL đã Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Triển lãm “Không gian văn hóa Việt Nam” thời gian từ 25/10 -07/11/2015 tại CHLB Đức. nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- CHLB Đức theo đề nghị của Trung tâm Triển lãm văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Công văn số 140/TL VHNT ngày 25 tháng 8 năm 2015 về việc trình kế hoạch triển lãm tại Đức và giao trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam với Trung tâm văn hóa Cửu Long tại CHLB Đức thực hiện Kế hoạch.

Trung tâm Triển lãm văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu các chi phí: chuẩn bị thiết bị, in ấn, tài liệu, vật tư hỗ trợ trưng bày, vé máy bay khứ hồi quốc tế, công tác phí, bảo hiểm, điện thoại, taxi sân bay cho đoàn cán bộ tham gia triển lãm, cước phí vận chuyển hiện vật và các chi phí liên quan khác được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm do Bộ VHTTDL cấp.

Trung tâm Văn hóa Cửu Long tại CHLB Đức chịu các chi phí: Vé máy bay khứ hồi quốc tế, visa, bảo hiểm, ăn ở đi lại cho đoàn nghệ nhân, nghệ sỹ tham gia triển lãm; địa điểm trưng bày, bục bệ, kệ giá bày hiện vật thủ công mỹ nghệ, in và gửi giấy mời, tổ chức lễ khai mạc và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng tại nước sở tại.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: